Máme koátka

Mainská mývalí
Britská krátkosrstá
více informací v sekci koata


----------------

Plánujeme koátka červen 2015

Výstava Most (CZ)  9.-10.5.2015
 SC Honey Bunny Fantasy Word,CZ DVM, DSM (MCO f 23) - 2x HP, 2x BIV, nominace, BIS
Number Six Fantasy Word,CZ
(HCS n 09) - 2x I., 2x nominace, 2x BIS

Výstava Praha (CZ)  14.-15.2.2015
Lamia Lumia Fantasy Word,CZ (MCO g 09 22) - 2x CAC, BIV, nominace

Výstava Praha (CZ)  13.-14.12.2014
 SC Honey Bunny Fantasy Word,CZ (MCO f 23) - 2x HP, 2x BIV, nominace, BIS

Světová výstava Praha (CZ)  25.-26.10.2014
 SC Honey Bunny Fantasy Word,CZ (MCO f 23) - HP
Never Gonna Regret! Fantasy Word,CZ  (MCO d 09 23) - Ex


Výstava Karlovy Vary (CZ)  30.-31.8.2014
SC Honey Bunny Fantasy Word,CZ (MCO f 23) - 2x HP, 2x BIV, 2x nominace, BIS - DVM
Never Gonna Regret! Fantasy Word,CZ (MCO d 09 23) - Ex1, Ex2 (3) nominace - kvalifikovaná na WS
Nothing Else Matters Fantasy Word,CZ (MCO a 09 23) - 2x Ex2 (3)


Výstava Most (CZ)  11.5.2014
Lamia Lumia Fantasy Word,CZ (MCO g 09 22) - CAC
IC Ivanhoe Sabya,CZ (MCO n 03 23) -  CAGIB
IC Fair Heaven Fantasy Word,CZ (MCO g 22) - Ex2

6.4.2014
Máme Mainská mývalí koátka

Výstava Praha (CZ)  15.-16.2.2014
IC Fair Heaven Fantasy Word,CZ (MCO g 22) - 2x CAGCIB
Lamia Lumia Fantasy Word,CZ (MCO g 09 22) - 2x Ex2 (4)

Výstava Praha (CZ)  14.-15.12.2013
Lamborghini Diablo Fantasy Word,CZ (MCO d 09 23) - 2x Ex1, nominace

------------------------


Světová výstava Aalborg (DK)  26.-27.10.2013
 SC Honey Bunny Fantasy Word,CZ (MCO f 23) - HP--------------------------
12.8.2013

Výstava Kladno (CZ)  27.-28.7.2013
Lamia Lumia Fantasy Word,CZ (MCO g 09 22) - Ex1, BIV, nominace
Vrh "L" Fantasy Word,CZ (MCO) - 2x Ex1, 2x nominace
IC Fair Heaven Fantasy Word,CZ (MCO g 22) - CAGCIB

Výstava Brno (CZ)  29.6.2013
Lux Aeterna Fantasy Word,CZ (MCO g 09 22) - Ex1, BIV, nominace
Vrh "L" Fantasy Word,CZ (MCO) - Ex1

Výstava Příbram (CZ) 8.-9.6.2013
IC Fair Heaven Fantasy Word,CZ (MCO g 22) - 2x CAGCIB, BIV, 2x nominace
GIC Elichea Coco Bon Fantasy Word,CZ, DVM (BRI c) - CACS - Supreme Champion
-------------------------

18.5.2013

Výstava Most (CZ)  11.-12.5.2013
GIC Elichea Coco Bon Fantasy Word,CZ, DVM (BRI c) - 2x CACS, BIV, 2x nominace
SC Honey Bunny Fantasy Word,CZ (MCO f 23) - 2x HP, 2x BIV, 2x nominace
IC Ivanhoe Sabya,CZ (MCO n 03 23) -  2x CAGIB
-------------------------

21.3.2013
Máme Mainská mývalí koátka


--------------------------

21.2.2013

Výstava Praha (CZ)  16.-17.2.2013
GIC Elichea Coco Bon Fantasy Word,CZ, DVM (BRI c) - 2x CACS, nominace
Just'n'Justice Fantasy Word,CZ (BRI c) - 2x Ex1, BIV
-------------------------

  26.12.2012

Třícertifikátová výstava Litoměřice  (CZ)  15.12.2012
Just'n'Justice (BRI c)  - 3x Ex1, 2x nomination, BIS

Výstava Praha (CZ)  3.-4.11.2012
DK*Naturell's Bearded Woman (NFO d 02 21)  - 2x CACIB
-------------------------
23.10.2012
Máme koátka

Výstava Ústí nad Labem  (CZ)  6.-7.10.2012
 GIC Honey Bunny Fantasy Word,CZ (MCO f 23) - 2x CACS, 2x BIV, nominace

Výstava Zdice  (CZ)  8.9.2012
DK*Naturell's Bearded Woman (NFO d 02 21)  - CAC 

Výstava Chodová Planá  (CZ)  1.-2.9.2012
 GIC Honey Bunny Fantasy Word,CZ (MCO f 23) - CACS, BIV, nominace
DK*Naturell's Bearded Woman (NFO d 02 21)  - CAC
-------------------------

8.8.2012

Výstava Praha  (CZ)  28.-29.7.2012
 GIC Honey Bunny Fantasy Word,CZ (MCO f 23) - 2x CACS, BIV, 2x nominace, 2x BIS

Výstava Ústí nad Labem  (CZ)  15.7.2012
 GIC Honey Bunny Fantasy Word,CZ (MCO f 23) - CACS, BIV
-------------------------

2.7.2012


Výstava Příbram (CZ)  9.-10.6.2012
 GIC Honey Bunny Fantasy Word,CZ (MCO f 23) - 2x CACS, 2x BIV, 2x nominace, BIS

Výstava Praha (CZ)  19.-20.5.2012
 GIC Honey Bunny Fantasy Word,CZ (MCO f 23) - 2x CACS, BIV, 2x nominace, MCO BIS

Výstava Most (CZ)  12.-13.5.2012
IC Honey Bunny Fantasy Word,CZ(MCO f 23) - 2x CAGCIB, 2x BIV, 2x nominace, 2x BIS, BIC, BOB II.                                                                                                                             - Grandinterchampion
Patata Fantasy Word,CZ (HCS n 09) - 2x I., 2x nominace, 2x BIS
SC Y'Ami Rubelit, JW (SIA w 67) - 2x HP, 2x nominace, 2x BIS  -   DSM
DK*Naturell's Bearded Woman (NFO d 02 21)  - CAC


Výstava Weinbohla (DE)  21.-22.4.2012
IC Honey Bunny Fantasy Word,CZ (MCO f 23) - 2x CAGCIB, 2x nominace
-------------------------


3.4.2012

Výstava Györ (HU)  31.3.-1.4.2012
Ch Fair Heaven Fantasy Word,CZ (MCO g 22) - CACIB, CAGCIB, 2x BIV, nominace
- Interchampion

Výstava Praha (CZ)  3.-4.3.2012
GIC Elichea Coco Bon Fantasy Word,CZ (BRI c) - 2x CACS, BIV, 2x nominace
Ch Fair Heaven Fantasy Word,CZ (MCO g 22) - CACIB

Výstava Praha (CZ)  18.-19.2.2012
 IC Honey Bunny Fantasy Word,CZ (MCO f 23) - 2x CAGCIB, 2x BIV, 2x nominace, BIS
-------------------------20.1.2012

Výstava Olomouc (CZ)  3.-4.12.2011
DK*Naturell's Bearded Woman (NFO d 02 21) -  Ex2, Ex1, BIV, nominace, Best In Show
-------------------------

28.11.2011

Výstava Lysá nad Labem (CZ)  26. - 27.11.2011
DK*Naturell's Bearded Woman (NFO d 02 21) -  Ex2, Ex1

Výstava Pardubice (CZ)  20.11.2011
DK*Naturell's Bearded Woman (NFO d 02 21) -  Ex1


Výstava Wien (AT)  12.11.2011
DK*Naturell's Bearded Woman (NFO d 02 21) -  Ex1, nominace


Světová výstava Poznaň (PL)  29.-30.10.2011
IC Honey Bunny Fantasy Word,CZ (MCO f 23)
- Ex3 (8)
DK*Naturell's Bearded Woman (NFO d 02 21) -  Ex1 (2), Nejlepší kotě 6-10 měsíců NFO VI. (4)28.10.2011 - Jeden z nejsmutnějších dnů
Není nic horšího než v telefonu z veteriny slyšet
"Už pro ní nemůžeš nic udělat, nech jí jít....."
Můj svět se zhroutil v jediné vteřině....
Milionkrát jsem se ptala kde jsem udělala chybu....
Tenhle den naše sladká Skřía přešla přes duhový most a stala se Andělem

Promiň mi všechno co jsem udělala, co jsem neudělala, co jsem mohla změnit...
Nikdy nezapomeneme

-------------------------

23.10.2011

Výstava Weiden (DE)  22.10.2011
DK*Naturell's Bearded Woman (NFO d 02 21) -  Ex1, Best in Varitey


Výstava Praha (CZ)  15.-16.10.2011
DK*Naturell's Bearded Woman (NFO d 02 21) -  2x Ex1, 2x nominace, Best in Show


-------------------------

20.9.2011

Výstava Ústí nad labem (CZ)  17.-18.9.2011
DK*Naturell's Bearded Woman (NFO d 02 21) -  2x Ex1


-------------------------

6.9.2011


Výstava Chodová Planá (CZ)  3.-4.9.2011
DK*Naturell's Bearded Woman (NFO d 02 21) - 2x Ex1, nominace, Best in Show, Zvláštní cena starosty


-------------------------

2.8.2011


Výstava Praha (CZ)  30.-31.7.2011
Fair Heaven Fantasy Word,CZ (MCO g 22) -  CAC, CACIB 
- Champion
IC Honey Bunny Fantasy Word,CZ
(MCO f 23) - 2x CAGCIB, nominace, Best in Show

-------------------------


20.7.2011

Výstava Ústí nad labem (CZ)  16.-17.7.2011
DK*Naturell's Bearded Woman (NFO d 02 21) -  2x Ex1, nominace

-------------------------
 
7.6.2011

Výstava Příbram (CZ)  4.-5.6.2011
DK*Naturell's Bearded Woman (NFO d 02 21) -  2x Ex1, nominace

-------------------------

2.6.2011

Přicestovala k nám nová hvězda
vítej doma

DK*Naturell's Bearded Woman (NFO d 02 21)

Velké díky Anne-Louise & Kim

-------------------------

28.5.2011


Výstava Wiener Neustadt (AT)  21.-22.5.2011
Ivanhoe Sabya,CZ (MCO n 03 23) -  CACIB, BIV, CAGCIB, nominace  -
Interchampion
Ambice High z Larku,CZ (MCO e 22) -  CACIB  - Interchampion
I am Little Chili Fantasy Word,CZ (SIA w 67) - 2x Ex1, nominace, Best in Show
I am Little Chili
se odstěhoval do nového domova k rodině Weiss v Rakousku
     
V dubnu odjeli do nový domovů
I am Little Frog k rodině Bojkových do Prahy
I'm Chili's Butterfly do chovatelské stanice Harbour,CZ

   
-------------------------

2.4.2011


Výstava Ústí nad Labem (CZ)  26.-27.3.2011
Vrh "I" (SIA w 67) -  2x Ex1, 2x nominace, 2x Best in Show
I'm Chili's Butterfly Fantasy Word,CZ (SIA w 67) - 2x Ex1, 2x nominace

-------------------------

13.3.2011


Výstava Praha
(CZ)  5.-6.3.2011  
GIC Elichea Coco Bon Fantasy Word,CZ (BRI c) - 2x CACS, BIV - DVM

-------------------------

16.2.2011


Výstava Praha (CZ)  12.-13.2.2011
 CH Ambice High z Larku,CZ (MCO e 22) - CACIB
 GIC Elichea Coco Bon Fantasy Word,CZ (BRI c) - CACS, BIV

-------------------------

23.12.2010


Narodila se nám Siamská koátka

-------------------------

21.12.2010


Výstava Praha (CZ) 18.-19.12.2010
 Ambice High z Larku,CZ (MCO e 22) - CAC, CACIB -
Champion

    -------------------------   

30.11.2010

Výstava Kladno (CZ) 27.11.2010
  
Ambice High z Larku,CZ
(MCO e 22) - CAC, BIV, nominace


-------------------------

1.11.2010

Světová výstava St. Etienne (FR) 30.-31.10.2010
CH Honey Bunny Fantasy Word,CZ (MCO f 23) - CACIB - Interchampion

-------------------------

19.10.2010

Výstava Praha (CZ) 17.10.2010
  CH Honey Bunny Fantasy Word,CZ (MCO f 23) - CACIB

-------------------------

6.10.2010

Výstava Liberec (CZ) 2.-3.10.2010

 Honey Bunny Fantasy Word,CZ (MCO f 23) - CAC, nominace, CACIB - Champion
 CH Ivanhoe Sabya,CZ (MCO n 03 23) -  CACIB (neděle)

-------------------------

14.9.2010


Výstava Chodová Planá (CZ)  4.-5.9.2010
Ivanhoe Sabya,CZ (MCO n 03 23) - CAC, CACIB, nominace - Champion
Honey Bunny Fantasy Word,CZ (MCO f 23) - 2x CAC, nominace